Domovská stránka » Ochrana a štěstí » Hvězda Lada Matky Boží - opravdový ženský talisman

  Hvězda Lada Matky Boží - opravdový ženský talisman

  Jak víte, v předkřesťanských dobách měli naši předkové své vlastní náboženství, charakterizované rozmanitostí a autenticitou. Od starověku, Slované uctívali jejich gods, který mohl být oba obyčejný k celému národu, a domorodý, patroni jistého povolání, nebo vyrovnat rodinu. A mezi všemi bohy byli Nejdůležitější bohové nejvíce poctěni. - Svarog, Lada, Velez a Stribog. Svarog a Lada, kteří jsou často nazýváni Nebeským Otcem a Matkou, se podíleli na stvoření člověka. Bylo to z jejich narození Dazhbog, následně s pomocí rodičů vdechl život osobě.

  Kombinace tohoto všeho umožňuje Ladovi, aby byla považována za patronku všech žen, skutečného strážce krbu a spolehlivou podporu manželovi. V tomto, z pohledu výzkumníků bájesloví, tam je jasné spojení s Frigga - norská bohyně, která byla Odinovou manželkou. Nicméně, na rozdíl od většiny jiných pohanských vír, Svarog a Lada nikdy měl nějaké hádky nebo epizody cizoložství. Proto, jménem této bohyně, šel jeden z kořenů, „mladík“, dokonce i moderního ruského jazyka. Dáma v rodině je hlavní věcí pro ženu a kdo, pokud ne Lada, s tím může pomoci.

  Pokud jde o symboliku této bohyně, je třeba zmínit, že každé božstvo slovanského panteonu, od pradávných bohů a samotného prutu až po malé patrony určité rodiny, mělo podobné atributy a vlastní znamení. Obtížnost interpretace významu strážce Hvězda Matky Boží poskytuje vnější podobnost tohoto talismanu na Svarogově náměstí, nicméně ve skutečnosti existuje celá řada rozdílů, které zkušený člověk obeznámený se slovanskými tradicemi zná z první ruky.

  Hvězda Panny Marie - hodnota kouzla a jeho vzhled

  Jak bylo zmíněno výše, člověk, který není obeznámen se slovanskými tradicemi, může být snadno zaměňován se Svarogovou hvězdou nebo Ruskou hvězdou, nicméně i přes jejich vnější podobnost jsou to různé symboly. Lada Star vypadá jako osmicípá hvězda, skládající se z čtverce propleteného dvěma elipsy. Náměstí v tomto obrázku symbolizuje domov, který je chráněn hladkými a bez rohů oválu. Je to nepřítomnost ostrých rohů v elipsách, která se může lišit od Svarogova náměstí..

  Nicméně, kvůli popularizaci slovanské kultury, mnoho online obchodů nerozlišuje mezi těmito kouzly, který může být hrubá chyba, protože jmenování těchto talismans je téměř opak, přes podobnou metodu vlivu a funkce \ t.

  Základní význam hvězdy Lada Matky Boží může být odvozen z tradic slovanské symboliky. Toto kouzlo vám především umožní maximalizovat plný rozsah všech skutečně ženských kvalit a vytvořit rodinný život. Ujistěte se, že v rodině, která je chráněna takovým označením, nebudou nikdy žádné spory, a žena, která nosí tento symbol, nebude mít žádné zdravotní problémy, vážné stresy ani jiné domácí potíže..

  Současně existuje řada určitých omezení, která se týkají jak metod tvorby slovanského amuletu, tak i pravidel jeho používání. Jejich nedodržování, stejně jako ignorování dávných tradic našich předků, vést k velmi hrozným následkům, protože bohové našich prvních rodičů byli spíše přísní a nikdy nemilovali nespravedlnost.

  Pravidla nošení a tvorby hvězdy Lada

  Pokud jste se rozhodl, že vám toto znamení vyhovuje, pak je třeba především poznamenat, že by neměl být získáván z rukou a navíc by měl být produktem masové výroby - tento symbol přímo souvisí s energií rodiny a přímého dopravce, zatímco jeho moc je tak velká že energie někoho jiného, ​​projíždějícího talismanem, může zcela ovládnout člověka a změnit svůj život nepředvídatelným způsobem.

  Nemůžete však udělat takový amulet sami. Podle tradic našich předků, hvězda Lada byla vždy vytvořena ženami, které jsou v těsném vztahu krve s budoucím vlastníkem talisman. Může to být matka, sestra, dcera, babička nebo vnučka. Výjimkou jsou pouze situace, kdy symbol není aplikován na téma každodenního nošení nebo je vytvořen jako ozdoba, ale je zobrazen na stěnách domu nebo dveří. V tomto případě je dovoleno společně vytvořit ochrannou věc za účasti budoucího vlastníka..

  Obecně platí, že existuje mnoho způsobů, jak vytvořit takový talisman - symbol, jak je uvedeno výše, lze použít na stěny, okna nebo dveřní zárubně. V tomto případě bude chránit celou rodinu a domov, ale pouze tehdy, když jsou lidé pod jeho střechou. Osobní kouzlo vzniklo buď ve formě výšivek na věcech, nebo jako přívěsky, přívěsky, přezky na opasek nebo prstýnky s nápisem. Materiál pro výrobu může být jakýkoliv, ale v každém případě by měl být lehký - černé kameny, tmavé dřevo a matné kovy pro tyto účely nebudou fungovat. Přirozeně, každý materiál by měl být přirozený, ne syntetický a při práci by měla být používána pouze ruční práce, kdykoli je to možné..

  Hlavní omezení pro nošení Lada hvězdy, nejprve, je rod vlastníka. Hvězda Lady je čistě ženský amulet. Jediná situace, kdy ho člověk může použít nebo vyrobit, je pouze v případě, že je vdovec se svými dcerami, bez jiných živých příbuzných. Z tohoto omezení nyní vyplynulo mnoho problémů - bezohlední výrobci a prodejci takových amuletů je velmi často dávají pryč na náměstí Svarog, což vede k hrozným následkům. Za prvé, problémy se týkají přímo mužské moci - díky své ženské povaze aktivuje talisman generaci estrogenů a dalších ženských hormonů, což vede k závažným fyzickým a duševním poruchám..

  Kromě toho se nedoporučuje nosit Ladskou hvězdu následovníkům křesťanství a ženám, které prováděly potraty z jiných než lékařských důvodů - zabíjení vlastního nenarozeného dítěte bylo považováno za rozhodně zlo a kruté jednání našich předků a žena odsouzená za toto by se stala vyděděnou osobou a nikdy by nemohla být považována za skutečnou matku . Samozřejmě, že postoj Bohyně Matky k takové ženě bude vhodný a toto znamení může nakonec způsobit mnoho potíží kvůli jeho síle. Pravoslavná církev nepřijímá žádné pohanské vybavení a starodávní bohové našich předků se také pravděpodobně nestarají o lidi, kteří se podílejí na téměř úplném zničení víry předků..

  Neexistuje žádná věková hranice - toto znamení může dát jak šťastné dětství malé děvčátko, tak slušné a bohaté stáří pro starší ženu a samozřejmě zajistit skutečný komfort a stabilitu v průběhu života, což dělá Hvězdu Lada Panny skutečně univerzální. ženský amulet. Svými ochrannými vlastnostmi může být samozřejmě horší než jiné amulety, záměrně vytvořené pro odvrácení negativních programů druhých, ale v každém případě to pomůže udržet mír v domě a mír na frontě lásky, a to iv případě silného poškození těchto oblastí života. . Nicméně v situacích, kdy se žena snaží potlačit jakýkoli mužský obchod, je primárně zaměstnána spíše v kariéře než v rodině, může být použití tohoto označení překážkou při dosahování stanovených cílů, protože jeho moc bude vždy směřovat k dodržování klasického chování žen..

  Obecně, Lada hvězdy je talisman, který může v žádném případě rušit téměř nějaká žena a moci se zbavit mnoha každodenních problémů. Kromě toho je to opravdu elegantní a krásné znamení, které může být skvělým doplňkem šatníku a zdůraznit lásku majitele a úctu k starodávným tradicím jejich předků..