Domovská stránka » Prostor » Život nacistického Německa, který zasáhl sovětské vojáky

    Život nacistického Německa, který zasáhl sovětské vojáky

    Vojáci vítězné Rudé armády se setkali na území nacistů vůbec ne, co řekli komisaři. Místo utlačovaných lidí se kolaps a chudoba sovětských občanů setkali s dobře udržovanými domy a nedůvěrou k několika národům najednou..

    První byl zasažen postojem Poláků. S Rudou armádou se nesetkali jako osvoboditelé. Němci byli chváleni za to, že s nimi mají pořádek. Sovětští bojovníci byli sledováni s podezřením.

    Vojáci Rudé armády byli již v Německu překvapeni, když vstoupili do malých, dobře udržovaných vesnic. Pro rok 1945 byli krásně vybaveni: v každé osadě byly větrné mlýny, byly zde vodní věže.

    Životní úroveň vesnic nacistického Německa se ukázala být mnohem vyšší než životní úroveň sovětské vesnice. Reakcionáři vojáků byli pozorně sledováni komisaři - stálo za to vyjádřit překvapení, nemluvě o schválení ekonomické struktury a bojovník byl poslán hluboko dozadu.